Academische vaardigheden voor interdisciplinaire studies

 21,99

FA-BA100 Academische vaardigheden: verplicht

Waarvoor dient een theoretisch kader? Hoe geef je een grafiek goed weer? Waar moet je aan denken bij een presentatie? Als interdisciplinaire student duik je in de theorieën en onderzoeksmethoden van uiteenlopende disciplines. Academische vaardigheden zijn de gereedschappen die je tijdens en na je universitaire studie kunt inzetten om kennis op te nemen, te ontwikkelen, te integreren en ter discussie te stellen. Dit handboek biedt concrete instructies, tips en voorbeelden om studenten tijdens hun studie en daarna te ondersteunen bij het ontwikkelen van die vaardigheden. Aangezien onderzoek centraal staat in academische vorming, dient de empirische cyclus als rode draad van het boek om onder andere de volgende vaardigheden te bespreken: – Zoeken, kritisch lezen en ontleden van wetenschappelijke teksten – Onderzoeksvraag opstellen – Concepten kwalitatief of kwantitatief meetbaar maken – Ordenen van literatuur en data – Analyseren en opstellen van een argumentatie – Wetenschappelijk schrijven – Samenwerken – Reflecteren – Presenteren.

Academische vaardigheden voor interdisciplinaire studies

 21,99