Privacyverklaring Geneeskundeboek.nl

Versie 4 mei 2018 

Geneeskundeboek.nl, Geneeskundeboek.be en Psyboek.nl, onderdelen van Online Boekhandels B.V. (hierna: “Online boekhandels”), voldoen zo goed als mogelijk aan de wettelijke eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“Verordening”) ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens en uw privacy in het algemeen. Online boekhandels respecteert uw privacy en doet er alles aan om de bij u verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Deze privacy verklaring beschrijft in het kort wie verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens, welke persoonsgegevens verwerkt worden en wat uw rechten dienaangaande zijn.

Wanneer u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt via onze website ten behoeve van uw registratie stemt u in met het verzamelen, opslaan en verwerken van uw persoonsgegevens zoals vastgelegd in deze privacy verklaring. U kunt deze toestemming op elk gewenst moment schriftelijk weer intrekken, waarna de verwerking van uw persoonsgegevens zal stoppen op de kortst mogelijke termijn.

De persoonsgegevens die wij van u verzamelen, worden verkregen, verwerkt en verzonden in overeenstemming met de Verordening en alle toepasselijke Europese wetgeving.

Geneeskundeboek.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Geneeskundeboek.nl is gevestigd te Houten, aan De Molen 37, 3994 DA. Geneeskundeboek.nl is ingeschreven in het Nederlandse handelsregister onder KvK-nummer 30237871.

Verwerking van persoonsgegevens

Geneeskundeboek.nl verzamelt uw persoonsgegevens wanneer u bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend:

  • Een bestelling voor levering van boek, tijdschrift of ander product plaatst;
  • Inschrijft voor een evenement;
  • Toegangscodes voor ons online platform aanmaakt;
  • Inschrijft voor een (digitale) nieuwsbrief;
  • Een klantcontactformulier invult.

Geneeskundeboek.nl verzamelt ook persoonsgegevens die aan Geneeskundeboek.nl zijn verstrekt door een derde partij die namens u handelt, bijvoorbeeld uw werkgever, intermediair (zoals abonnementenbeheerder) of opdrachtgever door middel van een groepsregistratie. Persoonsgegevens die zijn verkregen van u of van een derde partij die namens u handelt, worden verwerkt op de basis dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract of op basis van het feit dat de verwerking noodzakelijk is voor de legitieme belangen van Geneeskundeboek.nl.

De persoonsgegevens die Geneeskundeboek.nl verzamelt, zijn:

Personalia – geslacht, titel, voornaam (s), achternaam (-namen): uw personalia zijn nodig om u te kunnen identificeren, om met u te communiceren, om u de producten en diensten te leveren die u hebt aangevraagd en om ervoor te zorgen dat diensten of artikelen op de juiste wijze zijn geëtiketteerd voor u.

Volledig postadres en/of privéadres (inclusief land): het postadres is nodig wanneer artikelen per post naar u worden verzonden (bijvoorbeeld papieren tijdschriften). Het volledige postadres wordt altijd opgevraagd, zelfs wanneer het niet nodig is om u items toe te sturen, omdat het helpt om uw identiteit goed te kunnen verifiëren (waar andere personen bijvoorbeeld dezelfde of een soortgelijke achternaam hebben). Ook bieden wij u de mogelijkheid een afwijkend factuuradres op te geven.

E-mailadres: elektronische communicatie heeft voor de meeste doeleinden de voorkeur van communicatie voor Geneeskundeboek.nl, omdat deze snel, effectief, milieuvriendelijk en efficiënt is. Om rechtstreeks elektronisch met u te kunnen communiceren, heeft Geneeskundeboek.nl uw e-mailadres nodig. Wij communiceren belangrijke informatie over het door u bestelde wetenschappelijke tijdschrift en uw toetsen via uw e-mail account. Wij gebruiken uw e-mailadres ook om u op de hoogte te houden van passende aanbiedingen via e-mailnieuwsbrieven. U kunt zich voor deze meldingen te allen tijde uitschrijven.

Telefoonnummer: uw telefoonnummer is voor ons van belang om in geval van problemen rondom de levering van onze diensten of producten eenvoudig contact met u op te nemen.

Inloggegevens: de op onze website door u gecreëerde inloggegevens worden zeer vertrouwelijk behandeld door ons, ook intern. U kunt uw wachtwoord te allen tijde herstellen met de links op onze websites. U krijgt dan een reset-link.

Uw invoer van onze klantcontactformulieren: als u een contactformulier op onze website invoert, slaan wij uw naam, telefoonnummer en e-mailadres op om met u in contact te treden over uw verzoek of vraag. Ook slaan wij uw vraag of verzoek op.

In sommige gevallen vragen wij u om aanvullende informatie als dit nodig is voor de diensten en producten die door Geneeskundeboek.nl worden geleverd. Geneeskundeboek.nl verwerkt bijvoorbeeld de door u verstrekte betalingsinformatie, als dergelijke informatie nodig is om uw factuur, registratie voor nascholing of andere activiteit te betalen.

Welke persoonsgegevens verwerkt Geneeskundeboek.nl niet?

Deze persoonsgegevens verwerken wij niet:

  • Uw nationaliteit
  • Uw BSN
  • Uw identificatiepapieren (paspoort of rijbewijs)
  • Uw social media profielen

Redenen voor verwerking persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden alleen verzameld en opgeslagen voor: (i) de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot onze diensten en producten, (ii) toegang verlening tot de dienst door middel van een account, (iii) om een goede werking en beheer van de website mogelijk te maken, (iv) de distributie van onze wetenschappelijke tijdschriften en de verspreiding van relevante informatie, (v) het circuleren van nieuwsbrieven en overige documentatie (per e-mail).

Het e-mailadres dat wordt opgegeven wanneer u zich bij Geneeskundeboek.nl registreert, wordt door Geneeskundeboek.nl gebruikt voor het verzenden van nieuwsbrieven. Geneeskundeboek.nl respecteert uw privacy ten aanzien van persoonlijke e-mailadressen en voldoet aan de huidige Europese wetgeving inzake e-mailcommunicatie. Het doel is niet om u ongewenste berichten te sturen en uw e-mailgegevens worden niet doorgegeven aan een ander individu of organisatie zonder uw toestemming. U kunt zich eenvoudig uitschrijven (“Opt Out”) voor dergelijke nieuwsbrieven en verzonden informatie.

Opslag persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden slechts gedurende een redelijke periode bewaard, afhankelijk van de aard van de informatie en het bedoelde gebruik, maar met een maximum van twee jaar nadat de contractuele relatie tussen u en Geneeskundeboek.nl is beëindigd.

Verwerkers / derde partijen

Alleen bij klantenservice betrokken werknemers van Geneeskundeboek.nl hebben toegang tot de database met persoonsgegevens beheerd door Geneeskundeboek.nl. Persoonsgegevens worden alleen gedeeld met verwerkers en / of derden als dit nodig is om diensten uit te voeren of producten te verkopen. We delen voor de uitvoering van hun taak relevante persoonlijke gegevens met: (i) onze hostingprovider om de gegevens te kunnen opslaan en openen; (ii) aan ons gelieerde verzendhuizen of vervoerders, waarbij wij slechts de voor verzending relevante gegevens verstrekken; (iii) met gerechtsdeurwaarders, incassobureaus of advocaten om tot betaling van nota’s te komen; (iv) aanbieders van software om digitale nieuwsbrieven te versturen.

Wij staan er voor in dat de door ons ingeschakelde verwerkers en/of derden zich houden aan de Verordening en aan de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens om gaan zoals beschreven in deze privacy verklaring. 

Voor grotere groepen abonnees die aangesloten zijn bij dezelfde organisatie of instelling, maken wij individuele accounts voor iedereen binnen het groepsabonnement. Uw persoonsgegevens worden in dat geval doorgegeven door de desbetreffende organisatie en door ons wordt een  account aangemaakt. De toegangsgegevens voor dit account zijn uw persoonlijke gegevens en kunt u desgewenst zelf aanpassen.

Wij houden ons het recht voor om toetsresultaten – enkel op hun verzoek – door te geven aan de organisatie of instelling die het groepsabonnement afsluit. Heeft uw daartegen bezwaar, dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken bij onze klantenservice: info@geneeskundeboek.nl.

Beveiliging opgeslagen persoonsgegevens

Al uw persoonsgegevens worden opgeslagen op een beveiligde server waarbij passende technische en organisatorische maatregelen worden geïmplementeerd om een hoog beveiligingsniveau te waarborgen. De gegevens worden opgeslagen in een state-of-the-art datacentrum in Nederland. De verbindingen die wij gebruiken om persoonsgegevens uit te wisselen, zijn allen voorzien van encryptie op basis van SSL-certificaten.

Uw wettelijke rechten

In overeenstemming met de Verordening heeft u het recht om toegang te vragen tot en rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens en / of beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens en / of om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6 (1) f Verordening.

U kunt toegang krijgen tot uw persoonsgegevens door een verzoek te sturen aan Geneeskundeboek.nl: privacy@geneeskundeboek.nl. Op de productwebsites van Geneeskundeboek.nl en haar werkmaatschappijen, kunt u uw persoonsgegevens ook aanpassen of verwijderen. Als u hulp nodig hebt bij het aanpassen of verwijderen van uw persoonsgegevens, of als u een beperking van de verwerking van uw gegevens wilt aanvragen, bezwaar hebt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of als u uw persoonsgegevens wilt ontvangen in een gestructureerd en leesbaar formaat, kunt u ook per e-mail contact opnemen met Geneeskundeboek.nl: privacy@geneeskundeboek.nl. Geneeskundeboek.nl streeft ernaar u uiterlijk binnen een week van een antwoord te voorzien.

Als u meent dat Geneeskundeboek.nl uw privacy rechten schendt, neem dan contact op met de heer IJ. Theunissen. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (contactgegevens zijn te vinden op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens).

Cookiebeleid Geneeskundeboek.nl

Hier vind je meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies Geneeskundeboek.nl gebruikt en wat je eraan kunt doen.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestandjes met informatie die de server van Geneeskundeboek.nl naar jouw browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server van Geneeskundeboek.nl teruggestuurd wordt. Het gebruik van cookies is niet nieuw, ze zijn niet schadelijk voor je computer én cookies weten niet wie je bent. Bijna alle websites gebruiken ze. Ook Geneeskundeboek.nl. In dit Cookiebeleid wordt met “cookies” ook soortgelijke technologieën bedoeld, zoals flash cookies, device fingerprinting, html5-local storage en javascripts.

Welke cookies gebruikt Geneeskundeboek.nl?

Geneeskundeboek.nl maakt naast de functionele cookies, cookies die ervoor dienen om de website goed te laten functioneren, ook gebruik van commerciële cookies. Het gaat om de volgende cookies:

Cookie naam Doel
__cfduid Volgens CloudFlare wordt het gebruikt om beveiligingsbeperkingen te overschrijven op basis van het IP-adres waar de bezoeker vandaan komt. Het bevat geen informatie over gebruikersidentificatie.
_ga Gebruikt om gebruikers te onderscheiden.
_gat Gebruikt om verzoeksnelheid te vertragen.
_gid Gebruikt om gebruikers te onderscheiden.
1P_JAR Deze cookies worden gebruikt om websitestatistieken te verzamelen en conversieratio’s bij te houden.
APISID Het slaat de voorkeuren en informatie van gebruikers op telkens wanneer zij webpagina’s bezoeken die een Google-service bevatten
CONSENT Het slaat de voorkeuren en informatie van gebruikers op telkens wanneer zij webpagina’s bezoeken die een Google-service bevatten
IDE Deze cookie wordt gebruikt voor het opnieuw targeten, optimaliseren, rapporteren en toekennen van online advertenties.
NID Registreert een unieke ID die het apparaat van een terugkerende gebruiker identificeert. De ID wordt gebruikt voor gerichte advertenties
SAPSID Het slaat de voorkeuren en informatie van gebruikers op telkens wanneer zij webpagina’s bezoeken die een Google-service bevatten
SIDCC Beveiligingscookie om gebruikersgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang
SSID Registreert een unieke ID om statistieken bij te houden van welke video’s van YouTube de gebruiker heeft gezien. Sessie cookie.
cart De koppeling met het winkelwagentje van de klant.
category_info Slaat de categoriegegevens op de pagina op om pagina’s sneller te laden.
customer Een gecodeerde versie van de klant-ID van de klant.
customer_auth Geeft aan of de klant momenteel is aangemeld bij de winkel.
customer_info Een gecodeerde versie van de klantengroep van de klant.
external_no_cache Geeft aan of caching is uitgeschakeld of ingeschakeld.
frontend De sessie-ID van de klant.
guest-view Bepaalt of gasten hun bestellingen kunnen bewerken.
last_category De laatste categorie bezocht door de klant.
last_product Het meest recente product bekeken door de shopper.
newmessage Geeft aan of een nieuw bericht is ontvangen.
no_cache Geeft aan of de cache kan worden gebruikt om informatie op te slaan.
persistent_shopping_cart Een link naar informatie over de winkelkar en kijkgeschiedenis van de shopper.
recently_compared_product Artikelen die onlangs zijn vergeleken met de shopper.
stf Informatie over producten die de klant per e-mail naar vrienden heeft gestuurd.
store De winkelweergave of -taal die door de klant is gekozen.
user_allowed_save_cookie Geeft aan of de klant cookies toestaat om te worden opgeslagen.
login_redirect Behoudt de bestemmingspagina waarnaar de klant aan het navigeren was voordat hij werd gevraagd om in te loggen.
mage-messages Volgt foutmeldingen en andere meldingen die aan de gebruiker worden getoond, zoals het toestemmingsbericht voor cookies, en diverse foutmeldingen. Het bericht wordt verwijderd uit de cookie nadat het aan de klant is getoond.
mage-translation-storage Slaat vertaalde inhoud op op verzoek van de klant.
product_data_storage Slaat configuratie op voor productgegevens gerelateerd aan recent bekeken / vergeleken producten.
recently_compared_product_previous Bewaart product-ID’s van eerder vergeleken producten voor eenvoudige navigatie.
recently_viewed_product Bewaart product-ID’s van recent bekeken producten voor eenvoudige navigatie.
recently_viewed_product_previous Bewaart product-ID’s van recent eerder bekeken producten voor eenvoudige navigatie.
form_key Een beveiligingsmaatregel die een willekeurige reeks toevoegt aan alle formulierinzendingen om de gegevens te beschermen tegen Cross-Site Request Forgery (CSRF).
mage-cache-sessid De waarde van deze cookie activeert het opschonen van lokale cache-opslag. Wanneer de cookie wordt verwijderd door de back-endtoepassing, ruimt de beheerder de lokale opslag op en stelt de cookiewaarde in op ‘true’.
mage-cache-storage Lokale opslag van bezoekerspecifieke inhoud die e-commerce functies mogelijk maakt.
mage-cache-storage-section-invalidation Forceert lokale opslag van specifieke contentsecties die ongeldig moeten worden gemaakt.
private_content_version Voegt een willekeurig, uniek nummer en tijd toe aan pagina’s met klantcontent om te voorkomen dat ze in de cache op de server worden opgeslagen.
section_data_ids Bewaart klantspecifieke informatie met betrekking tot door shoppers geïnitieerde acties zoals display wish list, checkout informatie, etc.
JSESSIONID wordt gebruikt om een sessie-identificatie op te slaan, zodat New Relic sessietellingen voor een toepassing kan bewaken. De cookiewaarde wordt gegenereerd door Jetty.
__zlcmid We gebruiken Zopim om live klantenservice op onze site te bieden. Zopim heeft twee cookies nodig: de eerste cookie slaatZopim Live Chat-ID op om het apparaat tijdens bezoeken te identificeren. De tweede slaat de voorkeur van de gebruiker op om Live Chat uit te schakelen. Ga naar Privacybeleid vanZopim voor meer informatie.
PHPSESSID ID voor uw huidige sessie
_fbp Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders.
_gcl_au Gebruikt door Google AdSense om te experimenteren met advertentie-efficiëntie op websites die hun services gebruiken.
vimeo_gdpr_optin Opt in bij GDPR
vuid Unieke id van Vimeo Analytics.

 

 

Google Analytics 

Geneeskundeboek.nl verzamelt automatisch gegenereerde informatie over jouw surfgedrag tijdens het gebruik van de Website door gebruik van het programma Google Analytics, waaronder begrepen maar niet beperkt tot hoe vaak bepaalde pagina’s worden bekeken. Deze informatie bestaat onder meer uit jouw IP-adres en het type browser (het computerprogramma om internetpagina’s mee te kunnen bekijken) waarvan je gebruik maakt. Wij kunnen een IP-adres nooit terugleiden tot een bepaalde gebruiker. We plaatsen deze cookies met het doel inzicht te verkrijgen in het gedrag van bezoekers en op basis daarvan Geneeskundeboek.nl te verbeteren.

De informatie die via de Google Analytics cookie wordt verzameld wordt overgebracht naar en door Google Analytics opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google Analytics stelt zich te houden aan de Safe Harbor Principles en is aangesloten bij het Safe Harbor programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van Persoonsgegevens.

Welke cookies kunnen anderen plaatsen bij Geneeskundeboek.nl?

Geneeskundeboek.nl maakt gebruik van Hubspot om meer te leren over onze bezoekers. Dat doen we alleen als je tracking cookies hebt geaccepteert.

Op sommige pagina’s maakt Geneeskundeboek.nl gebruik van YouTube of Vimeo video’s. Daardoor kan YouTube of Vimeo cookies plaatsen.

Hoe kan ik cookies weigeren?

In je browser kun je instellen welke cookies moeten worden geaccepteerd. Je kunt alle of alleen bepaalde cookies weigeren. Het kan zijn dat wanneer je alle cookies weigert, bepaalde functionaliteiten niet meer werken.